O nás

Listopad 9, 2008

Vítejte na stránkách Fakta o zdraví, kde se dočtete skutečnosti často opomíjené českými mainstreamovými médii – ohledně zdraví, stravy, ekologie. Prosím, kontaktujte nás na: faktaozdravi@email.cz

Advertisements

Vegetariánská strava je zdravější pro pacienty s nemocnými ledvinami

Prosinec 30, 2010

Dle další, nové studie „Clinical Journal of the American Society of Nephrology“ je vegetariánská strava zdravější pro pacienty s nemocnými ledvinami.  Pacienti, kteří se stravovali vegetariánsky měli nižší hladinu fosforu, ve srovnání s těmi, kteří kozumovali maso. Udržování normální hladiny fosforu je důležité pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin.

Zdroj: Komise lékařů za zodpovědnou medicínu  http://pcrm.org/news/archive101229.html

Videoklip: Následky konzumace jídla u McDonalds

Prosinec 18, 2010

Nová TV reklama vytvořená neziskovou organizací Výbor lékařů za zodpovědnou medicínu se zaměřuje na vysokotučné a slané menu  u McDonald’s.  Reklama ukazuje mrtvého muže na vozítku, svírajícího napůl snědený cheeseburger. Zlaté M se objeví nad chodidly muže, sdělujíce : „Miloval jsem to“.  http://pcrm.org/health/prevmed/consequences.html

Více než milión evropanů podepsalo petici proti geneticky modifikovaným potravinám

Prosinec 18, 2010

Zdroj: http://www.reuters.com/article/idUSTRE6B82JO20101209

Proč by se těhotné ženy měly vyhýbat pití dietních limonád

Prosinec 3, 2010
U těhotných žen, které konzumují uměle slazené nápoje je větší pravděpodobnost, že porodí dítě předčasně, dle nové studie publikované v odborném žurnálu American Journal of Clinical Nutrition.
Umělá sladidla se v těle rozkládají na chemikálie, které mohou změnit dělohu. Vědci věří, že toxiny v uměle slazených limonádách ovlivňují zdraví matky a plodu. Sladidlo Aspartam např., se rozkládá v těle na fenylalanine.

„Velké dávky fenylalaninu jsou toxické pro mozek a mohou způsobit mentální retardaci a záchvaty u některých lidí trpících fenylketonurií,“ píše Debra Lynn Daddová v knize Nontoxic, Natural and Earthwise.

„Další osoby mohou zažívat bolesti hlavy, deprese, výkyvy nálad, vysoký krevní tlak, nespavost a problémy s chováním, “ uvádí Daddová.

Více na:

http://www.naturalnews.com/030604_diet_sodas_pregnant_women.html 
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/7952469/Pregnant-women-should-avoid-diet-soft-drinks-researchers.html

Doktoři říkají, že bezmasá jídla ve školních jídelnách jsou velmi důležitá pro reformu stravování

Prosinec 3, 2010

Doktoři z organizace Lékaři za zodpovědnou medicínu (5000 lékařů a vědců www.pcrm.org) naléhají na zákonodárce a prezidenta Obamu, aby zavedli možnost každého dítěte si vybrat zdravé vegetariánské jídlo v jídelně.  Výběr vegetariánských jídel ve školách je podporován také např. Americkou lékařskou asociací Svazem pro zdraví veřejnosti.

Více na: http://pcrm.org/news/meatless_meals_crucial_school_lunch_reform_101202.html

Skvělá zpráva pro evropské spotřebitele: EU zakázala kojenecké láhve s bisfenolem A

Listopad 27, 2010

Evropská unie ve čtvrtek zakázala kojenecké láhve, které obsahují nebezpečnou chemickou látku bisfenol A (BPA). Vyslyšela tak hlasy environmentálních organizací včetně Greenpeace, řady lékařů a vědců, kteří upozorňovali na rizika, která tato látka představuje především pro děti.

Více na: http://www.greenpeace.org/czech/news/EU-zakaz-BPA-kojenecke-lahve

Rostlinná strava a sport

Listopad 22, 2010

Podle nových důkazů konzumovali primitivní lidé rostlinnou stravu

Listopad 3, 2010

Zdroj: Komise lékařů pro zodpovědnou medicínu http://www.pcrm.org/news/archive1010201.html

Nové důkazy protiřečí názoru, že primitivní lidé byli převážně lovci a tudíž masožravci. Z archeologických nálezů v Itálii, Rusku a České republice vyplývá, že již před 30 000 lety mleli lidé zrní na mouku. O nálezech pojednává Sborník Národní akademie věd (Proceedings of the National Academy of Science).

Rybí tuk neprospívá vývoji poznávacích funkcí dítěte, ani nepomáhá k odstranění deprese matky

Listopad 3, 2010

Podle nové studie zveřejněné v Journal of the American Medical Association neprospívá konzumace rybího tuku během těhotenství vývoji poznávacích funkcí dítěte ani psychickému rozpoložení matky. U žen, které přijímaly během těhotenství 800 mg rybího oleje ve formě potravinového doplňku DHA-rich denně, se neprojevilo žádné zlepšení těhotenské deprese, a vývoj kognitivních funkcí jejich dětí se nelišil od dětí, které se narodily matkám doplňujícím stravu rostlinnými oleji (řepkovým, slunečnicovým, palmovým). Tým výzkumníků z Austrálie hodnotil postnatální depresi u 2320 žen šest měsíců po porodu a poznávací funkce včetně paměti, řešení problémů a jazykového rozvoje u 694 dětí ve věku 18 měsíců.

Zdroj: Komise lékařů pro zodpopvědnou medicínu http://www.pcrm.org/news/archive101020.html

Pacienti s rakovinou štítné žlázy se mění v chodící nukleární bomby po vypití radioaktivního jedu v rámci protirakovinné terapie

Listopad 3, 2010

Pane jo, vy dnes jenom záříte! Pacienti, kteří se podrobují ozařování v rámci léčby rakoviny štítné žlázy jsou vysoce radioaktivní celý týden následující po jejich propuštění z nemocnice – a po tu dobu ozařují nejenom nemocniční pokoje, ale také ostatní pacienty, přátele a členy rodiny. Ve zprávě kongresu se uvádí, že úrovně radiace jsou u těchto lidí tak vysoké, že spouštějí detektory záření určené k odhalování teroristických bomb.

Těhotné ženy, starší lidé a onkologičtí pacienti  jakéhokoliv věku jsou i teď vystavováni škodlivým hladinám ionizujícího záření od těchto „chodících bomb“ známých jako pacienti s rakovinou štítné žlázy. Lékaři jim dávají v rámci  protirakovinné terapie vypít radioaktivní tekutinu obsahující jodid 131 (radioizotop jodu), který putuje k jejich štítné žláze a vypaluje ji. Věřte tomu nebo ne, ale tomuhle se říká „vědecká medicína“. Opravdu.

Vycházeje z toho, jak bez rozdílu škodí každému, kdo třeba jen stojí opodál, by se tomu dalo stejně dobře říkat zbraň hromadného ničení. Mimochodem, právě jodid 131 je příčinou, proč byla katastrofa v jaderné elektrárně Černobyl v bývalém Sovětském svazu tak smrtonosná: je to produkt štěpení uranu, výraznou měrou vede k vyvolání buněčné mutace a úmrtí.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Iodine-131). Má poločas rozpadu 8 dní, což znamená, že množství radiace, které vyzařuje, klesá o polovinu každých osm dní.

Proč nechává nukleární regulační komise onkologické kliniky měnit pacienty v chodící jaderné bomby?

Mimochodem, skuteční teroristé se nepochybně dopídili, že pokud budou chtít propašovat do USA bombu, potřebují k tomu jen potvrzení od svého lékaře, že podstoupili radioaktivní léčbu štítné žlázy. Ach, takže proto z vás vyzařuje tolik radiace! Právě vás propustili z onkologické kliniky!

Jenže pokud jsou onkologičtí pacienti – známí také jako „nositelé medicínských bomb“ – tak nebezpeční pro lidi kolem sebe, proč je lékaři posílají do světa bezprostředně po absolvování radioaktivní léčby? Všechno to má co do činění s dosti divnými pravidly Nukleární regulační komise, podle které je zcela v pořádku, když jsou vysoce radioaktivní pacienti propouštěni z nemocnic. A tak je momentálně do ulic každým rokem propouštěno kolem 40 000 „chodících bomb“. Rozsah škod, které kolem sebe mohou napáchat, je ohromující:

Podle zprávy kongresu, kterou sestavil kongresman Ed Markey (Massachusetts), jistý radioaktivní pacient nasedl na autobus v New Yorku, a spustil radiační detektor v Lincoln Tunnel. Státní policie autobus zastavila, přesvědčená, že v něm najdou teroristu, ale nalezli jen pacienta s rakovinou štítné žlázy, který zjevně ignoroval doporučení vyhýbat se prostředkům veřejné dopravy. (Mělo by být považováno ozařování ostatních pasažérů v autobuse veřejné dopravy za zločin? Kdyby to udělali teroristé, hnili by teď někde v tajném vězení… tak proč tohle mohou lékaři dělat?)

Ze zprávy rovněž vyplývá, že kolem 7 procent radioaktivních pacientů odchází bezprostředně po léčbě přímo do hotelů. Tam ozařují ložní prádlo a ručníky, které se pak perou společně s dalším prádlem a ručníky, a tím mění celý hotel v radioaktivní bombu. Jak tohle autoři zprávy vědí? V jednom případě v takovém hotelu právě přebývali zaměstnanci jaderné elektrárny a ti absorbovali tolik radiace, že spustili protiradiační alarmy, když se příštího dne hlásili do práce!

Dalo by se říci, že nutit pacienty s rakovinou pít radioaktivní tekutiny je popravdě řečeno diskutabilním způsobem „léčby“. Nejenže je to katastrofálně špatné pro pacienty; škodí to rovněž veřejnosti, tím že vystavuje bezpočet jiných lidí ionizující radiaci. Toto vystavení samozřejmě vede k dalším případům onemocnění rakovinou a tudíž k další práci pro onkologické kliniky. Takže čím víc lidí ošetří onkologický průmysl radiací a vzápětí je vpustí do ulic, tím víc nové práce jim projde dveřmi.

Svým způsobem je to druh virového marketingu, až na to, že zde v hlavní roli nefiguruje virus. Místo toho se používají radioaktivní nukleární materiály.

Opravdu zajímavá je na tom skutečnost, že se onkologickému průmyslu podařilo to, co teroristé nedokázali – dostat jadernou radiaci do velkých amerických měst a ozářit veřejnost. To všechno se samozřejmě děje ve jménu „medicíny“. Stejně jako masová fluoridizace, chemoterapie, mamografie, očkování proti sezónní chřipce a všechny ostatní toxické procedury, které jsou americké veřejnosti vnucovány pod názvem „moderní lékařská věda“.

Jenže hodně z moderní lékařské vědy není ani moderní, ani vědecké. Ve skutečnosti je docela barbarské, když uvážíte, jak to lidem škodí. Jakýkoliv systém zdravotní péče, který po pacientech žádá, aby pili vysoce radioaktivní jed (jodid 131) má nepochybně poněkud pokroucenou představu, o čem by měla být medicína.

Nevykládejte si nic z toho, co jste si právě přečetli, tak, že necítím s těmi, kdo trpí rakovinou štítné žlázy. Srdce mi krvácí pro kohokoliv, kdo bojuje s touto nemocí. Ve skutečnosti bych jim velmi rád pomohl dozvědět se, co mohou proti své nemoci dělat v rámci prevence a jak ji zvrátit, aniž by se museli vystavit nebezpečné radiaci! Mnoha případům rakoviny štítné žlázy se lze vyhnout (nebo je dokonce zvrátit) pomocí stopových minerálů selenu a jódu (z mořských řas, ne z nukleárních materiálů) a dalších podpůrných živin jako vitamín D. A vychází najevo, že rakovina štítné žlázy je masivně přediagnostikovávána a až přespříliš léčena, poněvadž většina lidí přežije takzvanou „thyroidní rakovinu“ sama o sobě a bez jakéhokoliv léčení!

(http://www.naturalnews.com/028912_t…)

Pacienti s rakovinou štítné žlázy potřebují nutriční a holistickou medicínu, ne radiaci, která představuje hrozbu pro ně i pro ostatní. Jenže onkologové, kteří jim tvrdí, že je třeba jejich štítnou žlázu vypálit, pokud chtějí přežít, je klamně vedou k tomu, aby pili radioaktivní jed. Neuvěřitelné!

Mnoho onkologů dospěje k diagnóze rakoviny štítné žlázy až příliš rychle a pak naléhají na pacienty, aby pili radioaktivní jed. A věřte tomu nebo ne, ti lidé to opravdu pijí! Vážně. Zdá se, že někteří lidé jsou schopni udělat ty nejneuvěřitelnější věci, když jim to řekne lékař. Tu máte, nechte si píchnout injekci s fragmenty DNA od mrtvých zvířat. Tu máte, po zbytek života polykejte psychotropní drogy, které vám změní mysl. Tu máte, vypijte radioaktivní jed!

Myslí to lékaři vážně? Opravdu věří tomu, že vůbec praktikují medicínu?

Třebaže medicínský průmysl možná dokáže šálit lidi, nemohou pozměnit fyzikální zákony. A podle zákonů fyziky je vysoká úroveň ionizujícího záření škodlivá pro lidský organismus. A tak bychom neměli posílat chodící radioaktivní bomby do ulic, poté co tito lidé vypili radioaktivní izotopy jodu, které jim podali šarlatáni na onkologických klinikách.

Prezident Bush utratil stovky miliard dolarů při pátrání po zbraních hromadného ničení v Iráku, a nikdy je docela nenašel. Není divu! Vychází najevo, že byly po celou tu dobu na onkologických klinikách. Ano, zdá se, že šarlatáni nyní mají svoje vlastní zbraně hromadného ničení a používají je na pacientech s rakovinou štítné žlázy, jimž by mnohem víc prospěla přírodní medicína, která nemocné tkáně léčí, místo aby je likvidovala.

Zdroj: http://www.naturalnews.com/030125_thyroid_cancer_radioactive_iodine.html